Administratie en belasting voor ZZP, MKB en particulier

Home / particulieren

Indien u geen zelfstandig ondernemer bent, maar wel gebruik wil maken van onze diensten op belasting- en financieel gebied dan kan dat natuurlijk ook!

Denk dan bijvoorbeeld niet alleen aan uw jaarlijkse belastingaangifte, maar ook aan tal van andere zaken, zoals hieronder vermeld, waarbij wij u van dienst kunnen zijn.

Voor veel mensen vormt de jaarlijkse belastingaangifte een vervelende klus waarbij vaak getwijfeld wordt aan de actuele kennis om de aangifte goed (en zo voordelig mogelijk) in te vullen.

Dit is begrijpelijk aangezien ons belastingstelsel voortdurend aan verandering onderhevig is en u door de talloze wijzigingen gemakkelijk iets over het hoofd kunt zien bij uw aangifte.

Zo zijn b.v. recent de regels gewijzigd t.a.v.:

 - het toepassen van fiscaal partnerschap

 - de hypotheekrenteaftrek

 - ingangsdatum AOW

Het is goed te weten dat uw belastingconsulent op de hoogte is van alle relevante wijzigingen die in uw situatie van toepassing zijn en u wellicht extra voordeel op kunnen leveren.

Tegen een schappelijk tarief verzorgen wij uw aangifte en indien nodig kan er uitstel van aangifte worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Ook voor andere financiële- en belastingzaken kunt u bij ons terecht:

Te denken valt b.v. aan:

- erfrecht / schenking

- familiebank