Administratie en belasting voor ZZP, MKB en particulier


 Checklist / particulieren

 Checklist belastingaangifte over 2019

Om uw aangifte zo volledig mogelijk te kunnen invullen, hebben we gegevens van u nodig. Onderstaand treft u een overzicht aan van zaken die u – indien van toepassing – dient aan te leveren. Dit geldt ook voor uw eventuele partner en/of kinderen.

 • Volledige naam en geboortedatum;
 • Correspondentie die u van de Belastingdienst in 2019 heeft ontvangen; 
 • Burgerservicenummer (Sofinummer); 
 • Jaaropgave 2019; 
 • Machtiging voor de betreffende aangifte inkomstenbelasting 2019 (direct te verkrijgen via de DigiD website);
 • Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer (incl. OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever);
 • Voorlopige aanslag / teruggave 2019; 
 • Ouderschapsverlof: verklaring van de werkgever indien er sprake is van ouderschapsverlofkorting. 


Eigen woning: 

 • Geldige WOZ beschikking per 1-1-2019 (Let op: met waardepeildatum 1-1-2018);
 • Opgave van in 2019 betaalde hypotheekrente (en eventueel hypotheekkosten);
 • Indien gedeeltelijke financiering eigen woning via 'familiebank': overzicht contract en aflossingsschema;
 • De eigenwoningschuld (restant hypotheek) per 31-12-2019;
 • Rekening(en) makelaar/taxateur in 2019;
 • Afrekening(en) notaris in 2019;
 • Opgave van ontvangen depotrente over 2019; 
 • De waarde van overig onroerend goed (bv. vakantiewoning, garagebox).


Lijfrente:

 • Lijfrente: overzicht van de in 2019 betaalde premies indien er sprake is van betaalde lijfrente premies in 2019;

      Berekening waaruit de jaar / reserveringsruimte blijkt, indien u de berekening niet heeft: de opgave van uw            
      pensioenaangroei 2018 en jaaropgave 2018 (factor A over 2017). Dit overzicht ontvangt u via uw pensioenverzekeraar.

 • Opgaven van uw pensioenaangroei over de laatste 7 jaar (i.v.m reserveringsruimte).


Betaal- en spaarrekeningen, spaarloon, (groen) beleggingen, effecten/aandelen:

 • Jaaropgaven van de bank waarop de saldi staan van alle rekeningen (betaal-, spaar- en aandelen/effectenrekeningen per 01-01-2019, ook die van uw kinderen tot 18 jaar;
 • Saldi van schulden.


Alimentatie:
Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie.

Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar:
Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen voor wie geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten.

Specifieke zorgkosten (ziekte, invaliditeit, dieet etc.): alleen kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar en die buiten het eigen risico vallen.

Studie / opleiding:
Bewijsstukken van gemaakte scholingskosten.

Giften:
Bewijsstukken en overzicht gedane giften.====